Welkom


Welkom op de website van onze school. De Eben-Haëzerschool is een streekschool voor reformatorisch basisonderwijs. Op deze website leest u alle belangrijke informatie van de school. U kunt zien wat er speelt rondom de school, via de agenda, nieuwsbrieven en de foto's. Ook heeft elke groep een eigen pagina.
 
We wensen u veel leesplezier! En mocht u iets kwijt willen over de inhoud van deze site, ideeën hebben, of een andere vraag, dan kunt u die kwijt op de contactpagina.

Voor in de agenda

  • 19 t/m 23 juni 

  • Continurooster
  • Dinsdag 4 juli 

  • Rapporten
  • afscheidsavond groep 8
  • woensdag 5 juli 

  • schoonmaakavond
  •