Covid-19

De afgelopen periode heeft de PO-raad met een protocol gewerkt met voorschriften en praktische adviezen voor het toepassen van de coronamaatregelen in de scholen. Omdat er inmiddels geen specifieke maatregelen meer gelden voor het basisonderwijs, wordt er niet meer gewerkt met een protocol. Het onderstaande servicedocument voor besturen, biedt hierbij de nodige ondersteuning. Mocht de situatie daar aanleiding toe geven en er nieuwe maatregelen specifiek voor het onderwijs gaan gelden, dan stelt de PO-raad opnieuw een protocol op samen met de sociale partners.

Servicedocument voor besturen

Het servicedocument funderend onderwijs en van het ministerie van OCW bevat handvatten voor schoolbesturen. Het ministerie van OCW bundelt de laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen in dit servicedocument. Ook voor u als ouder bevat dit document achtergrond informatie daarom bieden wij u dit via onze website aan.

Servicedocument