Kwink

Onze school werkt actief aan sociaal-emotioneel leren. Sinds 2018 gebruiken we daarvoor de nieuwe online methode ‘Kwink’. 
 
Waarom sociaal-emotioneel leren? Uw kind leert rekenen, lezen, schrijven en krijgt wereld oriënterende vakken. Er is aandacht voor beweging en creatieve vakken. Is dat niet genoeg? Natuurlijk, die vakken zijn belangrijk. Maar minstens zo belangrijk is dat kinderen zichzelf leren kennen, leren ontdekken waar ze goed in zijn en waar hun grenzen liggen. Dat ze leren omgaan met hun emoties en die van anderen. Dat ze zich goed kunnen inleven in anderen en weten hoe ze vriendjes kunnen maken en die relaties goed kunnen houden. Hoe ze conflicten zelf kunnen oplossen en hoe ze pestgedrag kunnen herkennen en voorkomen… Dat alles helpt hun sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen. Daar hebben ze nu en later veel voordeel van! 
 
Twee keer per jaar krijgen de leerkrachten het tijdschrift ‘Kwink magazine’ op school. Daarin staat ook altijd een praktisch artikel over sociaal-emotioneel leren thuis. Lees meer op www.kwinkopschool.nl/ kwinkmagazine