Ons verhaal

De Eben-Haëzerschool in Bennekom is een streekschool voor reformatorisch basisonderwijs. De school is van start gegaan in augustus 1975 met drie leerkrachten en 60 kinderen in een noodlokaliteit te Bennekom. Op 1 oktober 1977 verhuisde de school naar het huidige schoolgebouw. Door de jaren heen groeide het aantal leerlingen. De school groeide mee: er werden verschillende lokalen bijgebouwd.
 
Vandaag de dag bezoeken bijna 200 leerlingen onze school. Iets meer van de helft van onze leerlingen is afkomstig uit Bennekom, een kleiner deel komt uit Ede en Wageningen. Ook komen er een aantal gezinnen uit andere plaatsen in de omgeving: we zijn dus met recht een streekschool te noemen.
 

Ons logo

Het schoollogo vertelt in het kort waar wij als school voor staan. Met het schoollogo willen we duidelijk maken dat:
1. we een instelling zijn waar het kind centraal staat en er sprake is van een open relatie, een goede samenwerking en zorg voor elkaar;
2. de belijdenis van het afhankelijk zijn van Gods trouw en zorg naar voren komt;
3. de drieslag kerk, school en gezin gesymboliseerd is in de drie ringen;
4. we een school zijn waar aandacht is voor het kind, het samen leven en het samen leren;
5. we een veilige school willen zijn voor alle kinderen;
6. er eenheid in verscheidenheid is. 

 

Wilt u nog meer over onze school weten? Bekijk dan de rest van de website, download de schoolgids of neem contact met ons op.