Passend onderwijs

Alle leerlingen moeten op school een plek krijgen die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet Passend Onderwijs. Deze vorm van onderwijs zorgt ervoor dat elk kind het beste uit zichzelf kan halen. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.
 
Met Passend Onderwijs wil de overheid bereiken dat:
  • alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen;
  • een kind naar een gewone school gaat als dat kan;
  • een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is;
  • scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat;
  • de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen;
  • kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten. 
 

Ondersteuningsteam

Een van de zaken die we op school georganiseerd hebben rondom Passend Onderwijs is een Ondersteuningsteam. Dit is een team van diverse specialisten die onze school bijstaan in hun advies over het onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Meer over het Ondersteuningsteam kunt u lezen in de onderstaande flyer.
 
In het onderstaande ondersteuningsprofiel staat uitgebreid beschreven hoe wij het Passend Onderwijs op onze school hebben georganiseerd.